“A Brand New World” 8 Workshop Series

Running a Start-up is never easy, but as Covid19 has entered our daily lives we are facing uncertain times that can make managing a Start-up, relationship and teams especially tough. Therefore we are sharing our webinars series with  the Start-up community in Albania and anyone in the world who is interested in learning how to survive the crisis and come out thriving!

The 8 workshop series are brought to you by EU for Innovation and hosted and designed by Keith Ippel of Spring Activator. Several sessions have industry expert guest speakers and/ or in-session mentors.

We were really honoured to have Keith Ippel, CEO and Co-Founder of “Spring Activator”, Jamie Smith, Luan Tolosa and Mari Mathews.

In case you missed it, check the link below for all the seminars, uploaded in our YouTube Channel:

Drejtimi I një sipërmarrjeje nuk është asnjëherë I thjeshtë, por me hyrjen e Covid19 në jetën tonë të përditshme, po përballemi me kohëra të pasigurta që mund ta vështirësojnë menaxhimin e një Startup-I, marrdhënieje apo ekipi.  Për rrjedhojë po ndajmë këto seminare me komunitetin e Startup-eve në Shqipëri dhe këdo në botë që është I interesuar në të mësuarin sesi të mbijetojmë gjatë krizës dhe të dalim të lulëzuar!

Seria e 8-të workshopeve mundësohen nga BE për Inovacionin dhe drejtuar e projektuar nga Keith Ippel nga Spring Activator. Leksione të ndryshme kanë ekspertë të ftuar nga industria dhe/ ose mentorë.

Jemi të nderuar të kishim Keith Ippel, drejtues dhe bashkë-themelues I “Spring Activator”, Jamie Smith, Luan Tolosa and Mari Mathews.

Në rast e keni humbur ndjeken e seminareve, klikoni linkun më poshtë të kanalit tonë YouTube:

AlbaniaTech Ecosystem Portal is now LIVE!
July, 2021

AlbaniaTech Ecosystem Portal is now LIVE!

AlbaniaTech is now live! Everything about the Albanian Innovation ecosystem in one place! AlbaniaTech Portal is online! This marks the beginning of the path towards AlbaniaTech’s high goal, to offer its support in the growth of the tech and startup ecosystem in Albania. In order to strengthen the cooperation between the innovation stakeholders in Albania […]

View more
Entrepreneurial University Masterclass #2
April, 2020

Entrepreneurial University Masterclass #2

As part of its mission to strengthen the innovation ecosystem of Albania, the EU for Innovation project, in cooperation with Amsterdam Centre for Entrepreneurship (ACE) and the University of Amsterdam is organizing a series of Masterclasses on how to become an “Entrepreneurial University”. Launched on January 21st, 2020 with a duration of 5 month, this […]

View more
footer logo