News

3rd Steering Committee Meeting for EU for Innovation

Some of the highlights of our work during these two years:

> Capacity development for more than 150 Albanian start-ups & innovation support organisations.

> Workshops and training for more than 240 young entrepreneurs with local and international experts.

> Financial support for 15 innovative start-ups and 4 innovation support organisations.

> In collaboration with the Ministry of Finance and Economy and Minister of State for Protection of Entrepreneurship, 1 new Draft-Law for the development and support of Start-ups in Albania is on its way.1 new Draft-Law for the development and support of Start-ups in Albania is on its way.

These results were presented during the 3rd Steering Committee Meeting, in the presence of the Minister of Finance and Economy Anila Denaj and Minister of State for Protection of Entrepreneurship Eduard Shalsi.

Si rezultat i zbatimit të projektit “BE për Inovacionin” gjatë këtyre dy viteve:

> Janë zhvilluar kapacitetet e mbi 150 start-up-eve dhe organizatave në mbështetje të inovacionit.

> Janë organizuar punëtori dhe trajnuar mbi 240 sipërmarrës të rinj, nëpërmjet ekspertëve vendas dhe ndërkombëtarë.

> Është mundësuar mbështetje financiare për 15 start-up-e dhe 4 organizata në mbështetje të inovacionit.

> Në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë dhe Ministrin e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, është hartuar një projektligj i ri për mbështetjen dhe zhvillimin e startup-eve inovative në Shqipëri.

Këto rezultate u prezantuan gjatë takimit të tretë të Komitetit Drejtues, në praninë e Ministres së Financave dhe Ekonomisë Anila Denaj dhe Ministrit të Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes Eduard Shalsi.

Gap Analysis extension trip throughout Albania
September, 2019

Gap Analysis extension trip throughout Albania

What is the status of the Entrepreneurial Ecosystem in Albania? This is the question that EU for Innovation wants to elaborate on by updating the “Gap Analysis: Entrepreneurial Ecosystem in Albania”. In this framework, expert Eileen Trenkmann and EU for Innovation team members are meeting with ecosystem players and stakeholders such as universities, innovation support […]

View more
Hack the Crisis Albania, Hackathon #2
April, 2020

Hack the Crisis Albania, Hackathon #2

More than 200 participants responded the call of Hack the Crisis Albania as individuals and teams. The activity was organised due to the support of more than 30 national and international partner institutions. This activity started as a movement in Estonia to find solutions for the COVID-19 crisis, Hack the Crisis turned international and during […]

View more
footer logo