News

3rd Steering Committee Meeting for EU for Innovation

Some of the highlights of our work during these two years:

> Capacity development for more than 150 Albanian start-ups & innovation support organisations.

> Workshops and training for more than 240 young entrepreneurs with local and international experts.

> Financial support for 15 innovative start-ups and 4 innovation support organisations.

> In collaboration with the Ministry of Finance and Economy and Minister of State for Protection of Entrepreneurship, 1 new Draft-Law for the development and support of Start-ups in Albania is on its way.1 new Draft-Law for the development and support of Start-ups in Albania is on its way.

These results were presented during the 3rd Steering Committee Meeting, in the presence of the Minister of Finance and Economy Anila Denaj and Minister of State for Protection of Entrepreneurship Eduard Shalsi.

Si rezultat i zbatimit të projektit “BE për Inovacionin” gjatë këtyre dy viteve:

> Janë zhvilluar kapacitetet e mbi 150 start-up-eve dhe organizatave në mbështetje të inovacionit.

> Janë organizuar punëtori dhe trajnuar mbi 240 sipërmarrës të rinj, nëpërmjet ekspertëve vendas dhe ndërkombëtarë.

> Është mundësuar mbështetje financiare për 15 start-up-e dhe 4 organizata në mbështetje të inovacionit.

> Në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë dhe Ministrin e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, është hartuar një projektligj i ri për mbështetjen dhe zhvillimin e startup-eve inovative në Shqipëri.

Këto rezultate u prezantuan gjatë takimit të tretë të Komitetit Drejtues, në praninë e Ministres së Financave dhe Ekonomisë Anila Denaj dhe Ministrit të Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes Eduard Shalsi.

German Ambassador Peter Zingraf visits Flexible Start-up Support Accelerator in Shkoder
October, 2020

German Ambassador Peter Zingraf visits Flexible Start-up Support Accelerator in Shkoder

‘Flexible Start-up Support’ Acceleration programme in Shkodra, supported by EU for Innovation and implemented by OFICINA, welcomed last week the visit of German Ambassador Peter Zingraf. The Ambassador and his staff had the opportunity to follow and comment on the Pitch-presentations of the start-ups and innovative businesses of the programme participants, coming from the Shkodra […]

View more
EU for Innovation participating in Pirate Summit
July, 2019

EU for Innovation participating in Pirate Summit

Last week, two of our team members took part at the PIRATE Summit in Cologne, Germany. This one of a kind, yearly conference gathers early stage start-up founders, investors and corporate executives from over 70 different nationalities, for three days in an old scrapyard. Our team members, Sarah and Erkens where there to present the […]

View more
footer logo