news

3rd Innovation Management Academy

On June 8-11, Innovation Investment Fund and ICT Hub held the 3rd Innovation Management Academy in Albania, supported by EU for Innovation.

The online academy was joined by representatives of well-known companies and organizations, such as Hermex E-Commerce Platform, Roche, Century 21, Tirana Bank, Kreatx, Mireda Coaching, New Media Communications, Tumo Tirana and Metropolitan Incubator.

During 4 days, the participants had the opportunity to learn why they should innovate, what they could innovate and how to do that within their companies, from some of the best regional and international experts in that field.

Because of the invited lecturers, guest speakers and full-day workshops, I.M.A.3 is a one-of-a-kind experience, that teaches Albanian corporates how to make use of the right tools and talent to identify new opportunities and reinvent their business models quicker than ever.

Congratulations to the organizers and participants for yet another successful event!

Në datat 8-11 Qershor, InnvestFund dhe ICTHub Belgrade zhvilluan Akademinë e 3-të të Menaxhimit të Inovacionit në Shqipëri, mbështetur nga BE për Inovacionin.

Akademisë online iu bashkuan përfaqësues të kompanive dhe organizatave të njohura, si Hermex, Roche, Century21, Tirana Bank, Kreatx, New Media Communications, Mireda Coaching, Tumo Tirana dhe Metropolitan Incubator.

Në 4 ditë, pjesëmarrësit patën mundësinë të mësojnë pse duhet të inovojnë, çfarë mund të inovojnë, dhe si ta bëjnë këtë brenda kompanive të tyre, nga disa prej ekspertëve më të mirë rajonalë dhe ndërkombëtarë të fushës.

Përmes lektorëve, folësve të ftuar dhe workshop-eve ditore, I.M.A.3 është një përvojë unike, e cila u mëson korporatave shqiptare se si të përdorin mjetet dhe talentin e duhur, për të identifikuar mundësi të reja dhe për të rikrijuar modelet e tyre të biznesit më shpejt se kurrë.

Urime organizatorëve dhe pjesëmarrësve në përfundimin e suksesshëm të këtij eventi!

3rd Steering Committee Meeting for EU for Innovation
September, 2020

3rd Steering Committee Meeting for EU for Innovation

Some of the highlights of our work during these two years: > Capacity development for more than 150 Albanian start-ups & innovation support organisations. > Workshops and training for more than 240 young entrepreneurs with local and international experts. > Financial support for 15 innovative start-ups and 4 innovation support organisations. > In collaboration with […]

View more
Launching of the 1st Innovation Management Academy
October, 2020

Launching of the 1st Innovation Management Academy

On October 18th, Innovation Investment Fund launched the 1st Innovation Management Academy! The 5-day educational training, supported by EU for Innovation, aims to give Albanian companies an opportunity to become active participants in their ecosystem, share their experiences and identify people who can successfully promote, implement and manage innovation activities within their companies. 15 participants, […]

View more
footer logo