news

2nd “Entrepreneurial Education” Masterclass

The 2nd class of the Experiential Learning Programme “How to teach entrepreneurship”, took place online, under the theme “Entrepreneurial Education – How to make it happen?” on January 26th.

The invited keynote speakers, Dr. Martijn Driessen and Dr. Bram Kuijken of University of Amsterdam who shared their experience on entrepreneurial skills and competences, as well as the methodology of teaching entrepreneurship, were an added value to this session. Their insights triggered interest and discussion among the active participants.

The Masterclass series targeting Albanian university teaching staff, who is involved and enthusiastic about entrepreneurship education, is implemented by EU for Innovation, in collaboration with Preneurz.Amsterdam, as part of the mission to strengthen the innovation ecosystem of Albania.

You can now watch the recording of the Masterclass 2 by following the link: https://youtu.be/s6ySFdNHXcE

Klasa e 2-të e Masterklasës/ Programit të Mësimit Përvojor “Si të japim lëndën e Sipërmarrjes “, u zhvillua online më 26 janar, me temë “Edukimi mbi Sipërmarrjen- Si ta bëjmë të ndodhë?”.

Të ftuar në këtë seri ishin Dr. Martijn Driessen dhe Dr. Bram Kuijken nga Universiteti i Amsterdamit, të cilët ndanë me pjesëmarrësit njohuritë e tyre mbi aftësitë dhe kompetencat sipërmarrëse, si dhe metodologjinë e mësimdhënies për lëndën e sipërmarrjes. Këndvështrimet e tyre ishin një vlerë e shtuar në këtë seancë dhe nxitën interesin dhe diskutimin midis pjesëmarrësve, të cilët u angazhuan në mënyrë aktive.

Seria e Masterklasave-ave që ka në fokus pedagogët e universitetive shqiptare, të cilët janë të përfshirë por edhe të interesuar për të përmirësuar metodologjinë e dhënies së lëndës së sipërmarrjes, zbatohet nga programi BE për Inovacionin, në bashkëpunim me Preneurz.Amsterdam, si pjesë e misionit për të mbështetur ekosistemin e inovacionit në Shqipëri.

Për të parë regjistrimin e Masterklas 2, ndiqni link-un: https://youtu.be/s6ySFdNHXcE

5 universities join Tirana INC. initiative
February, 2021

5 universities join Tirana INC. initiative

We are very happy to announce that five Albanian universities accepted the invitation to join Tirana INC., an initiative, supported by EU for Innovation and implemented by Preneurz.Amsterdam. Tirana INC. is a brand-new student incubation program in Tirana. Thank you, University of Tirana, Faculty of Economics, Metropolitan University of Tirana, Polis University, Epoka University and […]

View more
Start-up Deep Dive | Albanian Ecosystem Actors
August, 2020

Start-up Deep Dive | Albanian Ecosystem Actors

EU for Innovation’s new programme, in collaboration with PIRATE.global, is bringing together eight ecosystem actors from Albania to discuss ecosystem development, community building and more, during workshops, group sessions and individual mentoring sessions. Till Ohrman, host of the first two workshops said: “The recipe for great start-up ecosystems is to focus on the entrepreneurs. That’s […]

View more
footer logo