news

2 other student teams join Connect IT

We would like you to meet two student teams, that as part of our program Connect IT, are currently working on creating digital solutions for the “Cheer Chews” brand, the only Albanian company that produces organic dog chews.

Antigoni Kurti, Armegi Mebelli, Besjan Coku, and Joana Adushaj, 3rd year students of the Economic Faculty and Aurel Mrishaj, Brisejda Guxha, Kristi Beja and Rod Kruja, also 3rd year Business Informatics students at the University of Tirana, were challenged with the task of building a fully creative e-commerce website to help the brand establish presence in the domestic market.

In order to get to know the company, the students got to visit the production site of the company in Lezhe and meet with the General Coordinator, Drini Zusi, who explained to them in detail the processes and all the variety of dog chews that the “Cheer Chews” brand is currently producing.

Sot dëshirojmë t’ju prezantojmë me dy ekipet studentore, të cilat si pjesë e programit tonë Connect IT, po punojnë aktualisht, në krijimin e zgjidhjeve dixhitale për markën “Cheer Chews”, të vetmen kompani shqiptare, që prodhon ushqim organik për qentë.

Antigoni Kurti, Armegi Mebelli, Besjan Coku dhe Joana Adushaj, studentë të vitit të tretë të Fakultetit Ekonomik dhe Aurel Mrishaj, Brisejda Guxha, Kristi Beja dhe Rod Kruja, gjithashtu studentë të vitit të tretë studentë të Informatikës Ekonomike në Universitetin e Tiranës, kanë marrë përsipër detyrën e ndërtimit të një faqeje funksionale interneti, për tregtimin e produkteve online, për të ndihmuar kompaninë të etablohet në tregun vendas.

Për tu njohur më mirë me kompaninë, studentët vizituan fabrikën e prodhimit në Lezhë dhe u takuan me Koordinatorin e Përgjithshëm, Drini Zusi, i cili u shpjegoi atyre në detaje proceset dhe të gjithë larminë e produkteve, që marka “Cheer Chews” po prodhon.

Ecosystem Safari, eight Albanian start-ups in Estonia
January, 2020

Ecosystem Safari, eight Albanian start-ups in Estonia

Last day of Startup Day Fest and the EU for Innovation Ecosystem Safari in Estonia, for 8 Albanian start-ups, who today had the chance to listen to pitch competitions, meet with potential investors and learn about the ecosystem in the Baltic. We really hope they could learn something new and make the most out of this […]

View more
Flexible Start-up Support programme has started!
December, 2019

Flexible Start-up Support programme has started!

Last Saturday, OFICINA and Innovation Nest, with the support of EU for Innovation, officially launched the “Flexible Start-up Support” accelerator programme. More than 15 start-ups were selected through a pitching competition and are now following up with workshops and training with our international and national experts. The first two workshops, held by Filip Stipancic and Igor Madzov, focused on […]

View more
footer logo