News

1st Cohort of the Matchmaking and Exposure Programme – Pitching Day

On the 17th & 18th of September, 19 start-ups pitched their business concepts to become part of the 1st Cohort of the new “Matchmaking and Exposure” programme. The start-ups, which operate in the fields of tourism, agri-tech and clean-tech, presented their businesses to our jury of experts from EU for Innovation and Social Impact.

Due to Covid-19, the event was hybrid and part of our jury followed the presentations virtually.  To provide the needed physical distance, it was ensured that no more than 4 people were present in the room.

Still, we are very happy that the event went smoothly from the technical aspect and the presenters delivered some excellent pitches! We are sure that the selected start-ups will greatly benefit from the upcoming programme.

If you too want to become part of “Matchmaking & Exposure” programme, remember that the applications for the 2nd Cohort for start-ups in the ICT or Gaming sector are open until October 16thhttps://socialimp.wufoo.com/forms/qpumc4g1n2tqwk

Më 17 dhe 18 Shtator, 19 start-up-e shqiptare, prezantuan bizneset e tyre për t’u bërë pjesë e grupit të parë pjesëmarrës në programin e ri “Matchmaking and Exposure”. Start-up-et, të cilat operojnë në fushat e turizmit, agro-teknologjisë dhe teknologjisë së “gjelbër”, u prezantuan përpara jurisë me ekspertë nga projekti “BE për Inovacionin” dhe Social Impact, në Gjermani.

Për shkak të Covid-19, ky ishte një aktivitet hibrid, ku një pjesë e jurisë sonë i ndoqi prezantimet virtualisht. Për të siguruar distancën e nevojshme fizike, gjatë prezantimeve nuk kishte më shumë se 4 persona në sallë.

Megjithatë ne jemi të lumtur që aktiviteti shkoi më së miri nga aspekti teknik dhe mes start-up-eve të pranishme pati prezantime të shkëlqyera! Jemi të sigurt, se start-up-et e përzgjedhura do të përfitojnë shumë nga programi “Matchmaking and Exposure”.

Nëse edhe ju dëshironi të bëheni pjesë e programit të ri, mos harroni se aplikimet për Grupin e 2-të, start-up-et në sektorin e TIK ose Lojërave kompjuterike, janë të hapura deri në 16 Tetor. https://socialimp.wufoo.com/forms/qpumc4g1n2tqwk

Ethics and Integrity in Research – Week of Integrity Albania
December, 2020

Ethics and Integrity in Research – Week of Integrity Albania

On December 7, 2020 in framework of Week of Integrity Albania, EU for Innovation and the Albanian National Agency for Scientific Research and Innovation (Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit) organized a virtual conference regarding integrity in scientific research. The 6 speakers were representatives from higher education institutions, that have endorsed the European Charter […]

View more
One-on-one Consultations For Challenge Fund Applicants
April, 2020

One-on-one Consultations For Challenge Fund Applicants

Our goal is to boost the number of high-quality applications by giving the applicants feedback and consultations on how to better structure their business ideas and stimulate their entrepreneurial mindset and skills. The consultation sessions began in April 28th and run until the deadline for submitting the applications for the Challenge Fund. The consultation sessions […]

View more
footer logo