News

1st Cohort of the Matchmaking and Exposure Programme – Pitching Day

On the 17th & 18th of September, 19 start-ups pitched their business concepts to become part of the 1st Cohort of the new “Matchmaking and Exposure” programme. The start-ups, which operate in the fields of tourism, agri-tech and clean-tech, presented their businesses to our jury of experts from EU for Innovation and Social Impact.

Due to Covid-19, the event was hybrid and part of our jury followed the presentations virtually.  To provide the needed physical distance, it was ensured that no more than 4 people were present in the room.

Still, we are very happy that the event went smoothly from the technical aspect and the presenters delivered some excellent pitches! We are sure that the selected start-ups will greatly benefit from the upcoming programme.

If you too want to become part of “Matchmaking & Exposure” programme, remember that the applications for the 2nd Cohort for start-ups in the ICT or Gaming sector are open until October 16thhttps://socialimp.wufoo.com/forms/qpumc4g1n2tqwk

Më 17 dhe 18 Shtator, 19 start-up-e shqiptare, prezantuan bizneset e tyre për t’u bërë pjesë e grupit të parë pjesëmarrës në programin e ri “Matchmaking and Exposure”. Start-up-et, të cilat operojnë në fushat e turizmit, agro-teknologjisë dhe teknologjisë së “gjelbër”, u prezantuan përpara jurisë me ekspertë nga projekti “BE për Inovacionin” dhe Social Impact, në Gjermani.

Për shkak të Covid-19, ky ishte një aktivitet hibrid, ku një pjesë e jurisë sonë i ndoqi prezantimet virtualisht. Për të siguruar distancën e nevojshme fizike, gjatë prezantimeve nuk kishte më shumë se 4 persona në sallë.

Megjithatë ne jemi të lumtur që aktiviteti shkoi më së miri nga aspekti teknik dhe mes start-up-eve të pranishme pati prezantime të shkëlqyera! Jemi të sigurt, se start-up-et e përzgjedhura do të përfitojnë shumë nga programi “Matchmaking and Exposure”.

Nëse edhe ju dëshironi të bëheni pjesë e programit të ri, mos harroni se aplikimet për Grupin e 2-të, start-up-et në sektorin e TIK ose Lojërave kompjuterike, janë të hapura deri në 16 Tetor. https://socialimp.wufoo.com/forms/qpumc4g1n2tqwk

2<sup>nd</sup> Challenge Fund Bootcamp
February, 2020

2nd Challenge Fund Bootcamp

Welcome to the second Bootcamp of the Challenge Fund. This is the fourth level of evaluation for selecting the winners of the second Challenge Fund call. The total number of applications for the second call was 193, (146 start-ups and 47 Innovation Supporting Organisations). 18 teams were selected to present at the Bootcamp in the […]

View more
A thank you note to our first Start-ups in Residence
December, 2019

A thank you note to our first Start-ups in Residence

Thank you very much to our first ‘Start-up in Residence’ Apurv & Akash Mishra of Zeus Protocol Inc. and ‘Entrepreneur in Residence’ Jewell Sparks, who joined us for the last weeks in Albania, to spend time with local entrepreneurs and start-ups, share their experience in various sessions and host workshops on various topics. Together they […]

View more
footer logo