News

Flexible Start-up Support Regional Edition – Launching Event in Shkodra

Flexible Start-up Support Accelerator is bringing its experience and success from the capital of Tirana to Shkodra!

The programme that combines national and international expertise to cater to the needs of Abanian start-ups in their acceleration journey, was officially launched on the 16th of September at Youth Center Arka.

The event gathered all the selected participants and provided an opportunity for them to meet with the organisers, trainers and alumni of the Flexible Support in Tirana, and to ask them questions about the upcoming 12 weeks of trainings and workshops!

The best of luck to the participants and may they have a rewarding experience in the programme!

For more check the TV report: https://youtu.be/wZSqkuzmYxM

Akseleratori i biznesit “Flexible Start-up Support”, sjell përvojën e tij nga kryeqyteti i Tiranës, në Shkodër!

Programi, i cili ndërthur ekspertizën kombëtare dhe ndërkombëtare për të ndihmuar dhe mbështetur sipërmarrësit shqiptarë në rrugëtimin e tyre të akselerimit, u lançua zyrtarisht më 16 Shtator në Qendrën Rinore Arka.

Aktiviteti mblodhi të gjithë pjesëmarrësit e përzgjedhur dhe u dha atyre mundësinë për t’u takuar me organizatorët, trajnerët dhe ish-pjesëmarrësit e Flexible Start-up Support Tirana, dhe për t’i bërë atyre pyetje lidhur me 12 javët e ardhshme të trajnimeve dhe punëtorive!

Fat të mbarë të gjithë pjesëmarrësve dhe qoftë kjo përvojë me programin Flexible Support sa më shpërblyese!

Për më shumë informacion, ndiqni kronikën: https://youtu.be/wZSqkuzmYxM

Flexible Start-up Support programme has started!
December, 2019

Flexible Start-up Support programme has started!

Last Saturday, OFICINA and Innovation Nest, with the support of EU for Innovation, officially launched the “Flexible Start-up Support” accelerator programme. More than 15 start-ups were selected through a pitching competition and are now following up with workshops and training with our international and national experts. The first two workshops, held by Filip Stipancic and Igor Madzov, focused on […]

View more
Crisis Intervention for Start-ups and ISOs
March, 2020

Crisis Intervention for Start-ups and ISOs

We designed “Crisis Intervention” so we could listen Start-ups and ISOs to the specific challenges and needs related to the Covid-19 situation and support them to see beyond the struggles, learn how to work during crises, review their business models and switch the mindset towards solutions and finding new opportunities. ⠀ Starting March 27th, we […]

View more
footer logo